Znak odličnosti v gradbeništvu


V letu 2017 smo kot zelo dobro organizirano gradbeno podjetje z optimizirano organizacijsko strukturo, dobrim vzdušjem v delovnem okolju, medsebojnim sodelovanjem in z jasno vizijo ter cilji za prihodnost med prvimi v Sloveniji pridobili zlati znak odličnosti v gradbeništvu. Le-ta zagotavlja, da naše podjetje posluje po uveljavljenih načelih trajno uspešnega delovanja, da ustvarjamo uspešno prihodnost in ohranjamo uspešne poslovne rezultate z dodano vrednostjo za svoje kupce, okolico in dobavitelje, s tem pa hkrati strmimo k jasnemu cilju – ostati korak pred konkurenco. Na visoki ravni spremljamo poslovno okolje, prepoznavamo tveganja in priložnosti, agilno se odzivamo na spremembe v okolici, uspehe pa dosegamo z nadarjenostjo zaposlenih ter spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti. Ves čas skrbimo tudi za pozitivne vplive na družbo in okolje.

Prejet certifikat odličnosti pomeni potrditev dobrega delovnega okolja in posledično tudi zelo dobro kvaliteto storitev, ki jih ponujamo svojim strankam. Z jasno zastavljenimi cilji glede konstantnega razvoja podjetja v prihodnosti bomo obstoječ sistem delovanja skušali le še nadgrajevati.

Znak odličnosti ne pomeni samo, da je trenutno odlično pri poslovanju ali kakovostno v svojem izvajanju del. Pridobljen »Znak odličnosti v gradbeništvu« pomeni, da podjetje hkrati:

 • zasleduje trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne rezultate poslovanja
 • dodaja vrednost za kupce in s tem povečuje njihovo zadovoljstvo
 • je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto ter z navdihom za zaposlene
 • pravočasno razvija svoje sposobnosti za realizacijo sedanjih in bodočih naročil
 • dosega uspehe z kompetencami zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativost
 • spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na spremembe (prepoznava grožnje in priložnosti)

Dodana vrednost znaka odličnosti:

 • povečan ogled podjetja v strokovni javnosti, pri naročnikih in zasebnih
 • zmanjšano število poslovnih in operativnih težav in s tem povezanih stroškov
 • podjetje prepoznava in upošteva zakonodajne zahteve
 • podjetje posluje po načelih trajno uspešnega delovanja in si zagotavlja konkurenčnost in odpornost na spremembe
 • izboljšana marketinška podoba podjetja