Arhiv projektov

Arhiv naših starejših projektov pravkar urejamo in bo na na voljo od 10.4. 2016. Hvala za razumevanje.


Mivka 27, Ljubljana

Gorazdova 10, Ljubljana

Biljačanska 2, Ljubljana

Tugomerjeva 16, Ljubljana

Gubčeva 8b, Logatec

Ciril Metodov trg 27, Ljubljana

Ciril Metodov trg 21

Celovška 123-125-127, Ljubljana Šiška

Resljeva 32 – 34, Ljubljana

MOL Mestna občina Ljubljana- Magistrat

Tugomerjeva 8-10

MOL Mestna občina Ljubljana- Magistrat

Trdinova 5 , Ljubljana

Titova 47, Jesenice

Topniška 45

Jakčeva 39 , Ljubljana

GRADBENA HIŠA SKUBIC,Vodovodna c. 101, Ljubljana

Plešičeva 29 Ljubljana

Brodarjev trg 7,Ljubljana

Plešičeva 29 Ljubljana

Jakčeva 43, Ljubljana

Tržaška 51 a, Ljubljana

Plešičeva 31 Ljubljana

Ane Ziherl 14, Ljubljana

Kersnikova 12, Ljubljana

Vodovodna ul. 3, Ljubljana

Gotska ulica 1-7, Ljubljana

Stanovanjska hiša, Vodovodna 67, Ljubljana

Stanovanjska hiša, POLJANSKA 13, Ljubljana

DOLENJSKA CESTA 45a, 45b, Ljubljana

CLEVELANDSKA 25, Ljubljana

VEROVŠKOVA 41, Ljubljana

TRŽNA ULICA 3, Ljubljana

ŠARHOVA 4-6, Ljubljana

PRAŽAKOVA 7, Ljubljana

GOSPOSVETSKA 13, Kranj

DERČEVA 37-41

CLEVELANDSKA 15-15a, Ljubljana

BEBLERJEV TRG 7, Ljubljana

VODNIKOVA 130, Ljubljana

ADAMIČEVA 11-13-15-17

TRG KOMANDANTA STANETA 5, Ljubljana

SKETOVA 1 – 3, Ljubljana

PAVŠIČEVA 4, Ljubljana

LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, Ljubljana

KUNAVERJEVA 1-3, Ljubljana

ADAMIČEVA 11-13-15-17

ŠARHOVA 32, Ljubljana

PAVŠIČEVA 6, Ljubljana

ILIRSKA ULICA 30 -36 , Ljubljana

ILIRSKA ULICA 14, Ljubljana

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška 25, Ljubljana

CELOVŠKA 145A – 147 -149, Ljubljana

BEBLERJEV TRG 8, Ljubljana

BEBLERJEV TRG 7, Ljubljana

POLJANSKI NASIP 32, Ljubljana

MALA ULICA 3, Ljubljana

ISKRA SISTEMI, STEGNE 11, Ljubljana

EINSPIELERJEVA 3, Ljubljana

Metalka Dalmatinova 2 Ljubljana

CELOVŠKA 287, Ljubljana

BRILEJEVA 6 – 8 , Ljubljana

TRG KOMANDANTA STANETA 6, Ljubljana

TRG KOMANDANTA STANETA 5, Ljubljana

RIMSKA 7, Ljubljana

POLJANSKA 17, Ljubljana

OB ŽICI 3, Ljubljana

MALA ULICA 5, Ljubljana

JARŠKA 11, Ljubljana

GOTSKA 9, Ljubljana

GORAZDOVA 15 -17 – 19, Ljubljana

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška 25, Ljubljana

EINSPIELERJEVA 3, Ljubljana

BRILEJEVA 6 – 8 , Ljubljana

BLEIWEISOVA 6, Kranj

PRUŠNIKOVA 17 – 31, Ljubljana

TRG KOMANDANTA STANETA 5, Ljubljana

ROŽIČEVA 3, Ljubljana

RIHARJEVA 42, Ljubljana

PRUŠNIKOVA 17 – 31, Ljubljana

GORAZDOVA 15 -17 – 19, Ljubljana

DVORŽAKOVA 8, Ljubljana

CELOVŠKA 108, Ljubljana

BLEIWEISOVA 6, Kranj

CELOVŠKA 145A – 147 -149, Ljubljana

CELOVŠKA 122, Ljubljana

ALU ALPREM, LJUBLJANSKA 15, Kranj

VODNIKOVA 8, Ljubljana

TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 5 – 6 – 7, Ljubljana

TRG KOMANDANTA STANETA 6, Ljubljana

SLOVENSKA CESTA 54 -56 -58, Ljubljana

PRAVNA FAKULTETA, Poljanski nasip 2, Ljubljana

NAZORJEVA 5, Koper

KUNAVERJEVA 1-3, Ljubljana

KINO BEŽIGRAD, Ljubljana

HOTEL PARK, Tabor 9, Ljubljana

GLINŠKOVA PLOŠČAD 29, Ljubljana

TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 5 – 6 – 7, Ljubljana

TRG KOMANDANTA STANETA 6, Ljubljana

TOPNIŠKA 45, Ljubljana

KRKA d.d., Novo mesto, Dunajska c. 56, Ljubljana

KAMNOGORIŠKA 43, Ljubljana

EINSPIELERJEVA 3, Ljubljana

Večstanovanjski blok, Poljanska 13, Ljubljana

CELOVŠKA 145A – 147 -149, Ljubljana

TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 5 -6 -7, Ljubljana

HOTEL PARK, Tabor 9

CELOVŠKA 159 – 161 – 163, Ljubljana

PAVŠIČEVA 4, Ljubljana

GESTRINOVA 1, Ljubljana

CELOVŠKA 159 – 161 – 163, Ljubljana

CELOVŠKA 108, Ljubljana

CELOVŠKA 106, Ljubljana

PAVŠIČEVA 4, Ljubljana

PAVŠIČEVA 2 (sanacija vhoda), Ljubljana

HOTEL LEV, Ljubljana

CELOVŠKA 159 – 161 -163

PAVŠIČEVA 2, Ljubljana

NA JAMI 3, Ljubljana

CELOVŠKA 108, Ljubljana

CELOVŠKA 106, Ljubljana

PETROVIČEVA 5, Ljubljana

PAVŠIČEVA 2, Ljubljana

CELOVŠKA 166, Ljubljana

ČUFARJEVA 14, Ljubljana