Novogradnje

Od načrta do ključa

Gradbena-Hisa-Skubic-Novogradnja
Delo na novogradnjah je velik izziv. Materializacija načrta ponavadi zahteva dodatne razmisleke in morebitne popravke, saj je na podlagi več desetletnih iz gradbeništva možno že vnaprej presoditi, če v praksi določena rešitev ne bo vzdržala.
Prav tako je tekom celotne izvedbe potrebno pozorno spremljanje del in preverjanje funkcionalne usposobljenosti objekta. Dodatno zanimivost dela na novogradnjah predstavljajo arhitekturno zahtevnejši oziroma inovativnejši objekti.

Oglejte si arhiv novogradenj, ki smo jih zgradili …

Stanovanjska hiša v  Zapogah pri Vodicah – PRODANO
III.podaljšana gradbena faza z urejeno okolico.
Parcela velikosti 600 m2, neto stanovanjske površine je 134,00 m2

prospekt_situacija_1

prospekt_tp_2

prospekt_tm_3

prospekt_fasade_4

prospekt_3d_5


GRADIMO naselje družinskih stanovanjskih hiš KOPOŠEVO, Vižmarje Ljubljana – PRODANIH JE ŽE 5 ENOT!!!
Enote bodo zgrajene in prodajane v III.podaljšani gradbeni fazi (objekt zaprt, urejena zunanja ureditev, fasada in stavbno pohištvo) z možnostjo izgradnje na ključ . . .

Zgrajenih bo 12 enostanovanjskih stavb. Ena samostojna hiša, en dvojček (2 stanovanjski enoti) ter trije nizi vrstnih hiš (po 3 stanovanjske enote, skupaj 9 vrstnih stanovanjskih enot). Vse stanovanjske enote so enake, z enako neto površino in delitvijo prostorov, razlikujejo se le v stranski fasadi. Hiše so izjemno energetsko varčne in ustrezajo pasivnemu standardu (Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto neto uporabne površine in kondicionirane prostornine
QNH/Au= 14,429 kWh/m2 a). Tako hiše izpolnjujejo pogoje za energetski razred A2. Programsko so objekti namenjeni stanovanjskim potrebam, z možnostjo dela na domu. Vsi objekti bodo vsebovali pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje. Vsak objekt ima zagotovljeni 2 parkirni mesti.

Booklet Vizmarje

DRUZINSKE HISE KOPOSEVO_KOMERCIALNO TEHNICNI OPIS_final

HIŠE KOPOŠEVO KATALOG