VRH, stanovanjska hiša – novogradnja za trg, Gradbena hiša Skubic

Opis projekta

Leto izvedbe: 2008
Naročnik: POPOVIČ ŽARKO IN KATICA

Vrsta dela:
– novogradnja do III. podaljšane gradbene faze