Vodovodna ul. 3, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2009
Naročnik: Skupnost lastnikov stanovanj

Fasado na večstanovanjskem objektu na Vodovodni ulici 3 v Ljubljani smo pričeli obnavljati po podpisu pogodbe v 15 dnevnem roku. Izvedena je po sistemu Roefix iz izolacijskih stiropor plošč debeline 8 cm. Menjani so bili tudi vsi krovsko-kleparski izdelki na strehi in oknih.
Dela so potekala po terminskem planu in v dogovoru s predstavnikom lastnikov. Tekom izvedbe smo dodatno izvedli tudi oblaganje okenskih špalet ter površine pod okensko polico za preprečitev pojava toplotnega mostu. Dogovorjena je bila tudi delna sanacija betonskega visokega podzidka in sicer kot krpanje razpadlih betonov ter kasnejše kompletno pleskanje. Pri delu smo si pomagali z lastnimi visečimi dvigali, ki so bila postavljena na strehi teras objekta.

V sklopu izvedbe je bila s kooperantskim podjetjem izolacije Zorman izvedena še obnova ravne strehe, ki poleg nove črne kritine vsebuje tudi toplotno izolacijske materiale nove generacije.

Dela so bila dokončana do 25.08.2009, opravljen je bil tudi pregled izvršenih del. Le ta so prevzeta brez bistvenih pripomb. V ponos podjetju je končni izgled objekta v svoji okolici. Glede na pohvale stanovalcev smo prepričani, da so zadovoljni z našim delom. Prepričani smo tudi, da bo nova fasada stanovalcem v ponos, kajti za ponujeno ceno so dobili najboljši rezultat.