VODNIKOVA 8, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2001
Naročnik: FINANCE OPERATIVA d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonske severne strene fasade
– sanacija diletacijskih stikov