VODNIKOVA 130, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2007
Naročnik: Babnik Matija, Vodnikova 130, Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija fasade
– adaptacija stanovanjskih prostorov