Vipavska 19a, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2009
Naročnik: Privatni investitor

Adaptacija omenjenega objekta je dokaj zahtevna in tudi zamudna, ker zahteva celovite rešitve vseh detajlov, ki pa jih ni malo.Objekt je star cca 40 let.V osnovi je konstrukcija še v redu, le na določenih mestih je že potrebna sanacije. Pri delu sodelujejo s svojimi rešitvami priznani strokovni sodelavci raznih profilov in specialnosti. Poudarek sanacije in adaptacije objekta se daje na kvaliteti izvršenih del, kar je edini pravilni pristop investitorja.