Vila blok, REMOVŠEVA 21, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2004
Naročnik: FERIMEX d.o.o., Škrabčeva 25a, Ljubljana

Vrsta dela:
– izgradnja večstanovanjske hiše
* gradbena dela
* obrtniška dela