VEROVŠKOVA 41, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2007
Naročnik: STANDOM ENGINEERING OTRIN d.n.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija fasade
– sanacija AB zoba balkonov
– sanacija betonov parapetnega zidu
– izdelava novega strelovoda