Ureditev trga na Logu v Trenti

Opis projekta

Leto izvedbe: 2014
Naročnik: Občina Bovec_projekt delno financira Evropska unija

Projekt se počasi zaključuje, gradbena del so že skoraj v celoti zaključena, manjka še nakaj obrtniških del.