Ulica Pohorskega bataljona 10

Opis projekta

Leto izvedbe: 2016
Investitor: skupnost stanovalcev večstanovanjske zgradbe

Začetek del: 1.2.2016′