ULICA MATIJE TOMCA 4, Domžale

Opis projekta

Leto izvedbe: 2016
Naročnik: Etažni lastniki stanovanj na Ulici Matije Tomca 1, Domžale

Pričeli smo s sanacijo fasade na objektu stanovanjskega bloka v Domžalah.