ULICA MARIJA KOGOJA 1b, Nova Gorica

Opis projekta

Leto izvedbe: 2016
Naročnik: Etažni lastniki stanovanj na Ulici Marija Kogoja 1b, Nova Gorica

Pričeli smo s sanacijo fasade na objektu večstanovanjskega bloka v Novi Gorici.