Tugomerjeva 16, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2013
Naročnik: Etažni lastniki stanovanj Tugomerjeva 16, Ljubljana

Sanacija fasade