TRŽNA ULICA 3, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2007
Naročnik: STANDOM d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonov fasade
– pleskanje požarnega stopnišča