TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 5 – 6 – 7, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2000
Naročnik: STANDOM d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela: (III. faza)
– sanacija betonov
– sanacija betonov parapetnega zidu, balkonov, hor. in vert. vezi