TRG KOMANDANTA STANETA 5, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2007
Naročnik: DOMO d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela: (IV. faza)
– sanacija fasade
– sanacija AB zoba balkonov in parapetnega zidu
– pleskanje balkonskih ograj
– zamenjava salonitnih plošč balkonov
– sanacija cokla