STEGNE 11, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2007
Naročnik: Gradbena hiša Skubic, Vodovodna cesta 101, Ljubljana, tel. 01-568-36-60

Vrsta dela:
– adaptacija poslovnih prostorov
* gradbena dela
sanacija fasade, izdelava novih tlakov, izdelava novih predelnih sten
* obrtniška dela
vgradnja novih PVC oken, izdelava nove kritine
* inštalacijska dela