Štefanova 8

Opis projekta

Leto izvedbe: 2017
Naročnik: Etažni lastniki stanovanj na Štefanovi 8 v Ljubljani

Pričeli smo s sanacijo fasade na objektu večstanovanjskega bloka v Ljubljani.