Stanovanjska hiša, Vodovodna 67, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2008
Naročnik: DAGRA d.o.o., Vodovodna ulica 67, Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonske ograje
– obnova revitalizacija fasade
– izdelava nove ograje