Stanovanjska hiša, Vipavska cesta 19a, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2008
Naročnik: KLEŠNIK JANEZ, Vipavska cesta 19a, Ljubljana

Vrsta dela:
– zidanje vrtne ograje iz NF opeke