STANOVANJSKA HIŠA, ROŽNA DOLINA, LJUBLJANA

Opis projekta

Leto izvedbe: 2014
Naročnik: Privatni investitor

Začetek gradnje moderne enodružinske stanovanjske hiše.
Pričeli smo z ureditvijo gradbišča in izkopi.