Stanovanjska hiša, Partizanska 42, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2004
Naročnik: LJUBIČ DEJAN, Partizanska 42, Ljubljana

Vrsta dela:
– izdelava nove fasade