Stanovanjska hiša BABNIK JANEZ, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2000
Naročnik: BABNIK JANEZ, Pod hribom 49, Ljubljana

Vrsta dela:
– izdelava fasade in zunanje ureditve objekta