Stanovanjska hiša Aljaževa 47, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2008
Naročnik: Bojan Vučko, Aljaževa ulica 47, Ljubljana

Vrsta dela:
– adaptacija stanovanjske hiše
* gradbena dela
* obrtniška dela
* instalacijska dela