Stanežiče

Opis projekta

Leto izvedbe: 2015
Naročnik: Etažni lastniki stanovanj

Izvajamo sanacijo kletnih prostor in stopnisca zaradi slabe hidroizolacije.