ŠARHOVA 4-6, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2007
Naročnik: METALKA, stan. storitve d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija fasade
– sanacija AB stranic in obrob balkonov
– ureditev pešpoti ob objektu