SKETOVA 1 – 3, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2006
Naročnik: METALKA, stan. storitve d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela: (I. faza)
– sanacija fasade
– sanacija cokla fasade
– sanacija AB obrob in stropov balkonov
– izdelava balkonskih ograj iz RF