SAVSKA CESTA 27-31, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2016
Naročnik: Etažni lastniki stanovanj na Savska cesta 27-31

Pričeli smo s sanacijo fasade na objektu stanovanjskega bloka v Ljubljani.