RIMSKA 7, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2003
Naročnik: SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija fasade