RIHARJEVA 42, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2002
Naročnik: GV CENTER d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija AB zoba balkonov
– sanacija coklov