Ribičičeva ulica, Ljubljana – Dolgi Most

Opis projekta

Leto izvedbe: 2012
Naročnik: privatni investitor

Po znani poplavi, ki je bila leta 2010 se je lastnik hiše odločil za sanacijo spodnjega dela hiše na Viču. Odstranili smo obstoječi tlak, položili hidro izolacijo, položili cevi za talno gretje, vgradili smo talno toplotno izolacijo in vgradili nov tlak. Lastnik hiše se je odločil, da spremeni tloris spodnje etaže. Odločil se je za rušenje nekaterih sten in za izdelavo večjega okna, ki bo služil kot prehod na teraso. Potrebna je bila vgradnja močnega jeklenega nosilca. Sanacija je zahtevna in polna teničnih izzivov, ki pa se sproti rešujejo.