Psihiatrična klinika Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2015
Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana

Izvajamo adaptacijo prostorov dela Psihiatricne klinike v Ljubljani.