PRUŠNIKOVA 17 – 31, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2002
Naročnik: DOMO d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonskega parapeta na terasi in rekonstrukcija vhodov v bloke