Prisoje 8, Koper

Opis projekta

Leto izvedbe: 2017
Naročnik: Etažni lastniki stanovanj na ulici Prisoje 8, Koper

Pričeli smo s sanacijo fasade na objektu večstanovanjskega bloka v Kopru.