Pribinova ulica 5-7, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2016
Naročnik: Etažni lastniki stanovanj na Pribinovi ulici  5 -7, Ljubljana

Pričeli smo s sanacijo betonov na objektu večstanovanjskega bloka v Ljubljani.