PRAŽAKOVA 7, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2007
Naročnik: SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija kletnega zidu
– ureditev pešpoti ob objektu