POT NA FUŽINE 25,27,29, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2015
Naročnik: Etažni lastniki stanovanj večstanovanjskega objekta

Pričeli smo z sanacijo in novo izolacijo podstrešja na objektu stanovanjskega bloka.