Pot na Fužine 25, 27, 29

Opis projekta

Leto izvedbe: 2016
Naročnik: Etažni lastniki stanovanj na Poti na Fužine 25, 27, 29, Ljubljana

Pričeli smo z dodatno izolacijo podstrešja in sanacijo stranskih fasad na večstanovanjskem objektu.