Poslovno-stanovanjski objekt ZAVRŠNIK ANDREJ, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2004
Naročnik: ZAVRŠNIK ANDREJ, Ljubljana

Vrsta dela:
– adaptacija stanovanjske hiše
* gradbena dela
* obrtniška dela
– sanacija ravne strehe