OB ŽICI 3, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2006
Naročnik: DOM EFEKT d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– izdelava vetrolova
– izdelava hidroizolacije kletnega zidu
– ureditev pešpoti ob objektu