OB ŽICI 3, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2003
Naročnik: DOM EFEKT d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija AB zoba balkonov in parapetnega zidu
– sanacija fasade na terasi