Novogradnja – temeljna plošča

Opis projekta

Leto izvedbe: 2016
Naročnik: Privatni investitor

Investitor se je odločil za izvedbo temeljne plošče in garaže za izgradnjo montažne enodružinske hiše.