NA JAMI 3, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 1996
Naročnik: Vegrim d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonskih delov balkonov