Mivka 27, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2013
Naročnik: Privatni investitor

Kompletna sanacija stanovanjske hiše in okolice.