Merčnikova 1a

Opis projekta

Leto izvedbe: 2016
Investitor: skupnost stanovalcev Merčnikova 1a, Ljubljana

Datum pričetka del: 4.2.2016