LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2006
Naročnik: LPP d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonske fasade
– sanacija teranova fasade