KVEDROVA 1, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2015
Naročnik: Etažni lastniki stanovanj Kvedrove 1, Ljubljana

Pričeli smo z sanacijo fasade na objektu stanovanjskega bloka.