KUNAVERJEVA 1-3, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2006
Naročnik: DOMO d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonskih delov dvigalnega jaška
– sanacija dela betonske fasade
– sanacija diletacijskih stikov